The Descendants of Ingeborg Grytbakk

Ingeborg Grytbakk (752), married

Mikel Rindal (751)