The Descendants of Thomas Newton

Thomas Newton (1562), married

Joan Smith (1563)

1. James Newton (1560)